Maak een afspraak

Feiten over de oorcorrectie

 • Icon Calendar

  Anesthesie

  Ingreep onder lokale verdoving

 • Icon Calendar

  Operatieduur

  45 minuten

 • Icon Calendar

  Hersteltijd

  7 - 14 dagen

Oorcorrectie

Is de stand van uw oren zodanig opvallend dat u het als storend ervaart? Vaak kunnen afstaande oren een bron van irritatie zijn en in een enkel geval kan het zorgen voor psychische problemen. Afstaande oren, ofwel flaporen, zijn het gevolg van een aangeboren vervorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Een oorcorrectie kan hierin een duidelijke verbetering brengen.

De vorm, de grootte en stand van het oor worden met deze behandeling veranderd met als doel de oren beter in verhouding te brengen met de rest van het gezicht. Door een kleine correctie kan de stand van de oren zodanig worden aangepast dat de ergernis en de gevoelens van onzekerheid tot het verleden behoren.

Wilt u meer weten over een oorcorrectie? Onze ervaren chirurgen geven u graag meer informatie tijdens een gratis en vrijblijvend eerste consult.

Informatie

Oren zijn net als een neus erg bepalend voor uw voorkomen. Een afwijkende grootte, stand en vorm springen nu eenmaal makkelijk in het oog. Grote oren, of flaporen, kunnen al gauw als buitengewoon storend worden ervaren.

Weet dat u niet de enige bent met afstaande oren, het komt namelijk veel voor. Met een oorcorrectie kan de stand van de oorschelp worden veranderd, zodat deze meer langs het gelaat komen te staan. Dit maakt deze kleine ingreep een uitstekende oplossing die tot grote verbeteringen kan leiden. Het kan op een betrekkelijk eenvoudige manier uw voorkomen in positieve zin veranderen en minder commentaar van anderen oproepen.

Type behandeling
Voor een oorcorrectie zijn er twee type behandelingen mogelijk, afhankelijk van de vorm van uw oorschelp. Bij een normale oorcorrectie is de vorm van de oorschelp normaal en wordt het oor dichter tegen de schedel geplaatst. Bij een uitgebreide oorcorrectie wijkt de vorm van de oorschelp af en moeten er extra handelingen uitgevoerd worden. Tijdens deze ingreep wordt er aan de achterzijde van het oor een hechting onder de huid in het kraakbeen geplaatst én aan de voorzijde van het oor om de contour te corrigeren.

Wat kost de oorcorrectie

 • L Ingreep onder lokale verdoving
 • O Ingreep vereist een overnachting (prijs inclusief overnachting)
 • N Ingreep onder algehele anesthesie (prijs inclusief narcose)
Normale correctie aan één oor
L
€ 950
Normale correctie aan beide oren
L
€ 1600
Uitgebreide correctie aan één oor
L
€ 1350
Uitgebreide correctie aan beide oren
L
€ 2250

Wij begeleiden u stap voor stap voor, tijdens en na de behandeling

01 Het consult

De chirurg
Uw consult vindt altijd plaats bij de chirurg die u gaat behandelen. Tijdens deze afspraak kunt u aangeven waar u zich ten aanzien van uw oren het meest aan stoort en wat u hieraan wenst te veranderen. De chirurg zal foto’s maken voor uw medisch dossier en hij zal uw oren onderzoeken. Samen zult u voor de spiegel uw wensen ten aanzien van de oorcorrectie nogmaals bespreken. Naar aanleiding hiervan zal hij de voor u meest geschikte operatietechniek voorstellen en dit met u bespreken. Voor de spiegel wordt dan uitgelegd wat deze techniek inhoudt en wat u kunt verwachten ten aanzien van het eindresultaat. Daarbij zullen ook de herstelperiode en de eventuele risico’s en complicaties met u worden besproken. Op deze manier kunt u weloverwogen een goede beslissing nemen.

Aan het eind wordt uw consult samengevat in een behandelplan en zullen de totale kosten hiervan direct met u besproken worden. In totaal zal dit consult ongeveer 45 minuten in beslag nemen.

Consulente
Aansluitend op uw eerste consult met uw chirurg heeft u een gesprek met uw consulente. U wordt dan op de hoogte gebracht van de algemene gang van zaken die geregeld moeten worden rondom uw behandeling.

Lees hier over wat u kunt verwachten van een consult bij Boerhaave.

02 De behandeling

In de meeste gevallen wordt een oorcorrectie onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Dit houdt in dat uw oren met enkele prikjes worden verdoofd en dat u vanaf dat moment niets meer zult voelen, terwijl u wel volledig bij kennis blijft.

Voorafgaand aan uw operatie wordt eerst het teveel aan huid en kraakbeen met een steriele stift afgetekend. Vervolgens maakt de chirurg met een klein mesje een insnede achter het oor. Zo kan het teveel aan kraakbeen worden verwijderd en kan de oorschelp van binnenuit in positie en in de gewenste vorm gebracht worden. Indien de normale plooi in het oor ontbreekt dan kan deze opnieuw worden gemaakt door het kraakbeen te vormen met een permanente hechting of door het kraakbeen in de juiste vorm te schrapen. Soms is een combinatie van beide technieken nodig om het gewenste resultaat te bereiken. De wondjes worden tot slot met oplosbare hechtinkjes gesloten en afgeplakt met kleine pleisters.

Wanneer uw ingreep onder plaatselijke verdoving is uitgevoerd, mag u vaak na een half uur weer naar huis. Als uw ingreep onder algehele anesthesie was dan mag u naar huis wanneer de chirurg en de verpleegkundige dit verantwoord vinden. Dit zal ongeveer drie uur na de operatie zijn.

Hoofdverband
Ter bescherming van uw oren en het behoud van de vorm en stand van de oren krijgt u direct na de ingreep een elastische hoofdband om. Deze band moet u de eerste week dag en nacht dragen. Nadat de knoopjes van de hechtingen verwijderd zijn draagt u de hoofdband de komende vijf weken alleen ’s nachts.

Video animatie

03 Nazorg en herstel

Vlak na de operatie kunt u een toenemende pijn rond de oren ervaren. De verdoving is dan zijn werking aan het verliezen. Dit is vervelend, maar de pijn is meestal matig. Verder kunt u de eerste week last hebben van hoofdpijn en een trekkende pijn rond de oren ervaren. De huid en het kraakbeen staan dan nog onder spanning.

Herstel
In het algemeen heeft u zeven tot veertien dagen nodig om te herstellen van de ingreep. Het behandelde gebied zal in eerste instantie blauw, beurs en gezwollen zijn. De oorschelpen kunnen nog wekenlang rood, gezwollen en gevoelig of juist gevoelloos zijn. Deze waarnemingen zijn niet zorgelijk en verdwijnen meestal na een paar weken.

Ook kunnen uw littekens direct na de operatie rood van kleur en opgezet zijn. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam. Na enkele weken begint het langzaam aan weg te trekken.

Nazorg
Onze medewerkers doen hun uiterste best om een voor u zo goed mogelijk resultaat te behalen, ook tijdens de nazorg. Daarbij is uw eigen inbreng van groot belang. Houdt u zich daarom goed aan de instructies die u mee krijgt.

Littekencrème
Tijdens uw eerste controle krijgt u een verzorgende crème voor de littekens mee naar huis. Zodra de wond gesloten is en de korstjes verdwenen zijn mag u beginnen met het smeren van deze crème. Door dit twee keer per dag op de gesloten wond te smeren vergroot u de kans op een mooie genezing.

04 Het resultaat

Het kan moeilijk zijn om het resultaat voor de operatie voor te stellen. Vooral een correctie van flaporen kan uw voorkomen sterk veranderen. Het is een kwestie van gewenning, maar u zult versteld staan van het eindresultaat.

Een aantal weken na de operatie zal de huid strakker trekken, de verkleuringen verdwijnen en pas dan kunt u het resultaat echt goed beoordelen. In de meeste gevallen is dit resultaat voor het leven, behoudens eventuele incidenten die van invloed kunnen zijn op de vorm.

Hoewel een oorcorrectie een grote verbetering kan opleveren, is symmetrie van de oren niet in alle gevallen volledig te garanderen. Dit geldt ook voor de correctie van flaporen, waar geen 100 procent garantie voor te geven is. Het kraakbeen van de oorschelp is namelijk een weerbarstig soort weefsel en heeft soms de neiging om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm.

Littekens
De chirurg zal er alles aan doen om de littekens nauwelijks zichtbaar te laten zijn. In eerste instantie zullen ze rood en gezwollen zijn, maar dit trekt na enkele weken weg. Het is goed om te weten dat een litteken een tot anderhalf jaar nodig heeft om volledig tot rust te komen. Denk er aan om de littekens goed in te smeren met de littekencrème en om ze uit de zon te houden.

05 Wat zijn de mogelijke risico's en complicaties?

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iedere chirurgische ingreep risico’s en complicaties met zich mee kan brengen. Bij een oorcorrectie gaat het in principe om gezonde mensen, waardoor de risico’s en kans op complicaties gering zijn. Dankzij onze goede voorlichting, volledige anamnese en professionele werkwijze brengen wij deze risico’s terug tot een absoluut minimum. Daarnaast kunt u helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u van te voren krijgt goed op te volgen.

Elk jaar ondergaan vele mensen bij Boerhaave succesvol een oorcorrectie. Gelukkig is de kans dat er een complicatie optreedt zeldzaam. U kunt helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen voorafgaand aan uw oorcorrectie goed op te volgen.

Mogelijke complicaties kunnen zijn:

 • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die verwijdering vereist)
 • Negatieve reactie op de verdoving
 • Nabloeding
 • Infectie
 • Gevoelsverandering rondom aan het oor en in het aangezicht rondom de oren
 • Blijvende littekens
 • Asymmetrie van de oren wat postoperatief kan ontstaan
 • Onbevredigend esthetisch resultaat.

Roken
Wanneer u rookt, tabaksproducten of nicotine producten gebruikt op het moment van een operatie dan kan dit een negatief effect hebben. Zo heeft u een groter risico op complicaties, zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Ook kan het een negatief effect hebben op de anesthesie met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Het is daarom belangrijk dat u minstens vier weken voor de operatie stopt met roken en dit gedurende het gehele herstelproces volhoudt.

Wanneer u wordt blootgesteld aan meeroken loopt u mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Mensen die niet worden blootgesteld aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties.

Mijn oorcorrectie ervaring

Ik ben dit jaar geholpen aan mijn flaporen en zou iedereen de Boerhaave aanraden.

Lees de volledige ervaring

Voor en na

Schuif de balk voor een zichtbaar resultaat.

Zie anderen

Meer informatie

Plan nu direct uw afspraak in onze agenda of laat ons u terugbellen.