Maak een afspraak

Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Boerhaave Kliniek.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn, dan wel de vormgeving van deze website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boerhaave Kliniek.

Voor een toestemmingsverzoek kunt u mailen naar: receptie@boerhaave.nl
of schrijven naar:

Boerhaave Kliniek
T.a.v. Secretariaat
Dintelstraat 60
1078 VV Amsterdam

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie en tarieven wordt door Boerhaave Kliniek met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Boerhaave Kliniek verstrekt door middel van deze website louter informatie over behandelingen die door Boerhaave Kliniek worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Boerhaave Kliniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Boerhaave Kliniek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door Boerhaave Kliniek worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Boerhaave Kliniek uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Boerhaave Kliniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Wijzingen

De inhoud van de website van Boerhaave Kliniek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elke moment wijzigingen en correcties in onze website en/of deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.

Bescherming van persoonsgegevens

Boerhaave Kliniek hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch persoonlijke informatie gevraagd. Jouw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Boerhaave Kliniek geeft daarbij de volgende garanties:

• De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

• De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.

• Boerhaave Kliniek treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de browser opslaat op jouw computer als je een website bezoekt. Boerhaave Kliniek plaatst cookies op jouw computer om het gebruiksgemak van de website te verbeteren en te analyseren hoe we onze webdiensten kunnen verbeteren. Boerhaave Kliniek maakt gebruik van de volgende cookies:

* Google Analytics: _GA
Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer je de site bezoekt. Via deze _GA cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt en bepaalde demografische gegevens (bv. land van oorsprong) verzamelen.

* YouTube: yt-remote
Wij gebruiken YouTube om bezoekers video’s te laten zien van onze artsen en ervaringen. Via deze Iframe houdt Youtube je sessieduur en voorkeur bij. Er worden een aantal cookies geladen wanneer je deze pagina’s bekijkt.

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat instellen via de internet opties van je browser. Bij de tab ‘privacy’ kan je specificeren welke cookies je al of niet wenst te ontvangen. Cookies verwijderen kan ook via de internet opties van je browser, via ‘browser geschiedenis verwijderen’.

Gebruik door derden

Boerhaave Kliniek zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling. Boerhaave Kliniek behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van Boerhaave Kliniek, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens. Als u wilt weten welke gegevens Boerhaave Kliniek over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, dan kunt u een verzoek mailen naar contact@boerhaave.nl.

Rechten

U hebt het recht Boerhaave Kliniek te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Vervolgens kunt u Boerhaave Kliniek verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.