Maak een afspraak

Boerhaave gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen en deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Patiëntengegevens worden niet langer bewaard dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Boerhaave houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden en vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, wanneer er geen behandelcontract gesloten is.

Boerhaave informeert patiënten over:

  • De rechten van de patiënt ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.
  • Over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Indien bijzondere handelingen met de persoonsgegevens wordt verricht.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar: privacy@boerhaave.nl