Maak een afspraak

Feiten over de billift

 • Icon Calendar

  Anesthesie

  Ingreep onder algehele anesthesie (prijs inclusief narcose)

 • Icon Calendar

  Operatieduur

  2 - 3 uur

 • Icon Calendar

  Hersteltijd

  2 -3 weken

Billift

Door veroudering of na sterke vermagering kunnen uw billen gaan verslappen. Het resultaat is dan ‘hangbillen’. Helaas geven verstevigende crèmes en intensief sporten hierbij meestal onvoldoende resultaat, maar een billift kan daarentegen wel vaak een oplossing bieden.

Een van onze plastisch chirurgen kan tijdens een adviesgesprek bepalen of de behandeling bij u mogelijk is en of het door u gewenste resultaat bereikt kan worden. Plan direct een gesprek in of lees verder voor meer informatie over de behandeling en de mogelijkheden.

Wat kost de billift

 • L Ingreep onder lokale verdoving
 • O Ingreep vereist een overnachting (prijs inclusief overnachting)
 • N Ingreep onder algehele anesthesie (prijs inclusief narcose)
Billift
N O
€ 3450

Wij begeleiden u stap voor stap voor, tijdens en na de behandeling

01 Het consult

Plastisch chirurg
Tijdens uw eerste consult, welke altijd plaatsvindt bij de plastisch chirurg die u gaat behandelen, bespreekt u de medisch inhoudelijke zaken en uw wensen ten aanzien van de billift. Daarna worden foto’s gemaakt en zal de plastisch chirurg uw billen onderzoeken.

Voor de spiegel krijgt u de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken en zal aangeven worden of er aan uw verwachtingen voldaan kan worden. Daarnaast worden nog de voor- en nadelen, mogelijke complicaties en eventuele risico’s met u besproken. Zo kunt u een weloverwogen goede beslissing maken.

Het consult zal in totaal ongeveer 45 minuten duren.

Consulente
Aansluitend hierop heeft u nog een gesprek met uw consulente. U wordt dan op de hoogte gebracht van de algemene gang van zaken die geregeld moeten worden rondom de ingreep. Wilt u meer lezen over uw eerste consult? Lees hier meer.

02 De behandeling

Een billift wordt altijd onder algehele narcose uitgevoerd en duurt ongeveer een uur. Middels een dun slangetje in uw arm wordt het verdovingsmiddel toegediend.

Uw polsslag, hartritme en ademhaling worden door de anesthesist en zijn medewerkers de gehele operatie in de gaten gehouden.

Om het overtollige huidweefsel weg te halen zal de plastisch chirurg een insnijding maken boven uw billen. Het litteken valt hierdoor binnen de bikinilijn. Na het hechten wordt een steunverband aangelegd over de billen.

03 Nazorg en herstel

Direct na de behandeling wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar onder andere uw bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Daar bent u ongeveer een half uur, voordat u naar de dagbehandeling wordt verplaatst waar u zal overnachten. U mag pas de volgende ochtend onder begeleiding naar huis.

De dagen na de operatie zullen uw billen pijnlijk aanvoelen en kunt u een lichte stuwing rond het behandelde gebied ervaren. De huid rondom zal strak en gespannen staan doordat het zich moet aanpassen aan de nieuwe omvang. Ook kunt u spierpijn voelen.

Zoals na iedere chirurgische ingreep heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Het behandelde gebied zal in eerste instantie blauw, beurs en gezwollen zijn. Ook kunnen de littekens direct erna rood van kleur en opgezet zijn. Daar moet u niet van schrikken, dit is een natuurlijke reactie van het lichaam.

Littekencrème
Tijdens uw eerste controle krijgt u een verzorgende crème voor de littekens mee naar huis. Zodra de wond gesloten is en de korstjes zijn verdwenen mag u beginnen met het smeren van de littekencrème. Door dit twee maal daags op de gesloten wond te smeren vergroot u de kans op een mooie genezing.

04 Het resultaat

Het resultaat van een billift is meestal langdurig, maar is wel pas na enkele maanden zichtbaar. Als gevolg van een verdere verslapping van het huid- en spierweefsel kan het gebeuren dat een nieuwe ingreep noodzakelijk is.

Littekens
De littekens zullen in eerste instantie rood en gezwollen zijn, maar dit trekt na enkele weken vanzelf weg. Verder is het belangrijk dat u uw billen niet blootstelt aan de zon of er mee niet onder de zonnebank gaat. Denk er aan om de littekens goed in te smeren met de littekencrème die u van ons heeft gekregen. Gebruik daarnaast het eerste jaar altijd een zonnebrand met een factor 50 om uw huid te beschermen.

05 Risico's en complicaties

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iedere chirurgische ingreep risico’s en complicaties met zich mee kan brengen. Bij plastisch chirurgische ingrepen gaat het in principe om gezonde mensen en zijn de risico’s en de kans op complicaties gering.

Daarnaast kunt u helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen goed op te volgen.

Mogelijke complicaties kunnen zijn:

 • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die de verwijderen vereist)
 • Negatieve reactie op de verdoving
 • Nabloeding
 • Infectie
 • Gevoelsverandering
 • Blijvende littekens
 • Schade aan onderliggende structuren
 • Onbevredigend esthetisch resultaat.

Roken
Patiënten die op het moment van een operatie roken, tabaksproducten of nicotineproducten gebruiken hebben een groter risico op complicaties, zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Verder kan roken een negatief effect hebben op de anesthesie en met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties.

 • Drukkleding
  Het belang van drukkleding Na een chirurgische ingreep is het van belang om kleding te dragen die de juiste compressie geeft om de zwelling die na de operatie ontstaat te reduceren. Boerhaave Kliniek heeft voor de nazorg na uw ingreep gekozen voor VOE drukkleding. VOE drukkleding is gemaakt van hoogwaardige stoffen en zijn doordacht ontworpen met het oog op versneld herstel en draagcomfort. Het dragen van kleding met de juiste druk gedurende de door de arts aangegeven herstelperiode is van essentieel belang voor het welslagen van uw ingreep. De druk van een drukpak kan na twee weken afnemen doordat de zwelling vermindert. Voor een optimaal herstel kan het beter zijn om na verloop van tijd een maat kleiner te bestellen. Zodra de drukkleding niet meer strak genoeg zit adviseren wij u om gelijk een maat kleiner te bestellen.

Meer informatie

Plan nu direct uw afspraak in onze agenda of laat ons u terugbellen.