Maak een afspraak

Omdat een neuscorrectie plaats vindt onder algehele narcose zult u tijdens de operatie geen pijn voelen. Na de operatie wordt de pijn over het algemeen aangegeven als dragelijk. Sommigen geven zelfs aan geen pijn te hebben. Wij adviseren wel om extra paracetamol achter de hand te houden, mocht dit nodig zijn.